همدلی با فرزندان

موانع همدلی با فرزندان چیست؟
برای همدلی با فرزندان چگونه باید رفتار کرد ؟
چرا برای همدلی با فرزندان توجه به احساسات آنان ضروری است ؟
محترم شمردن کودک و نوجوان ،احترام به حقوق و شخصیت او ، پذیرش او ،عشق ورزیدن و توجه به نیازهای او از مهمترین اصول فرزند پروری است .
کودک و نوجوان را باید همان طور که هستند بپذیریم .
یکی از راههای که به مادران و پدران در برقراری رابطه ی موثر تر با فرزندان با فرزندان کمک‌ بسیار میکند همدلی با فرزند کردن می باشد.
در واقع همدلی با فرزند یعنی توانایی پذیرش و درک احساسات کودک .

مشکل اساسی

بیشترین دلخوری و ناراحتی بچه ها از همدلی نکردن و درک نکردنشان هست .

خیلی وقت ها ما فکر میکنیم که کودکمان را درک کرده ایم

در صورتی که فقط با او دعوا نکرده ایم

و مراعاتش کردیم و منتی سرش نگذاشته ایم

در صورتی که خواسته و نیاز کودکمان چیزه دیگری است .

از آن جایی که ما بعنوان والدین همیشه فکرمیکنیم از آنها بهتر میدانیم

و آنها نمی فهمند و درک درستی از شرایط ندارند در صورتیکه آنها فقط نیاز به همدردی و همدلی دارند .

اول با همدردی باید شروع کنیم و بعد همدلی با فرزندمان

قبل از هر کاری برای همدلی کردن اول خودمان را به جای او بگذاریم

از دیدگاه او به موضوع نگاه کنتم

مثال:

فرزندمان از مدرسه به منزل می آید

و با حالتی ناراحت شروع میکند از مدرسه و یا معلمش بد گفتن

و ماجرا را تعریف میکند …..

برخورد اشتباه

خوب معلمت حق داشت تو نباید این کار رو میکردی

تو مقصر هستی و دیگه نباید این کار رو انجام بدهی .
بازخورو فرزند در ذهن خود ؛

عجب اشتباهی کردم برای مادرم جریان را تعریف کردم

اون همیشه حق رو به مدرسه میده و اصلا من را درک نمیکنه ….

کاش یه کسی رو داشتم که احساس من رو درک می کرد

و میفهمید که خودم هم از این اتفاقی که افتاده ناراحت هستم .

ای کاش …..

برخورد مناسب و درست ؛

در حین گفتگو حتما برای انتقال احساس از کلمات تاکیدی مانند : هوم – آها – اوه وحشتناک- عجب – میفهمم ….. استفاده میکنیم

و تا آخر دقیق به صحبت های فرزندمان گوش میکنیم

و سعی میکنیم شنونده ی خوبی باشیم به جای اینکه سریع شروع کنیم به نصیحت دادن و راهکار جلوی فرزندمان بگذاریم

فقط از روش همدردی و همدلی استفاده میکنیم

که درکت میکنم حق داشتی ناراحت بشوی و در نهایت حل مساله را به عهده ی خودش میگذاریم

و از خودش میخواهیم که راه حل بدهد و مشکلش را حل کند .

متاسفانه همیشه ما به عنوان والدین فکر میکنیم که در هر موضوعی باید راه حل بدهیم

و اگر چیزی نگوییم بچه گمراه میشود و درگیری پیدا میکند ….

در صورتی که خیلی وقت ها بچه ها فقط نیاز به همدردی و همدلی دارند

و می خواهند به آنها هم توجه بشود و فقط دیده بشوند

اگر ما این روند را درست پیش ببریم، حتما رابطه ی بهتری با فرزندمان خواهیم داشت

و همدلی و درک متقابل دو طرفه میشود و دیگر نیازی به بحث و جدل و ناراحتی نیست.

سعی کنیم با آرامش اول خوب به حرف های فرزندمان گوش کنیم

و بعد از کمی فکر کردن فقط در تلاش باشیم که احساس نیاز کودکمان که همدلی است را برآورده کنیم و به فکر مورد دیگری نباشیم .

در این مقاله به همدلی با فرزندان پرداختیم.