آرامش

در ایم مقاله به آرامش در مادران می پردازیم

کارهایی که باعث آرامش بیشترمان می‌شود

آسایش در زندگی هر کسی معنای متفاوتی دارد. آسایش برای گروهی ثروت و رفاه است و برای گروه دیگر سلامتی و خانواده و برای بعضی ها دوستان خوب و  ……

اما معنای آرامش تقریبا یکی است. دوری از اضطراب و استرس و افسردگی و داشتن نشاط و شادی و سلامتی و …… .

امکان دارد در زندگی مان آسایش داشته باشیم ولی آرامش نداشته باشیم ،  اطرافمان بسیاری از خانواده هایی را دیدیم که با وجود ثروت و داشتن امکانات فراوان ولی آرامش ندارند. باید دنبال آرامش حقیقی باشیم.

آرامشی که درونی باشد (اگر روزی کسی به ما گفت خوش به حالتان در دلمان نگوییم : ای بابا تو که از چیزی خبر نداری از زندگی من که خبر نداری ).

معنویت، نقش کلیدی را در زندگی هر کسی به خصوص در دوران بارداری ایفا می‌کند. هر چقدر در این دوران حواسمان جمع تر باشد و آگاهیمان را بیشتر کنیم

اضطراب و افسردگی جایز است :

معمولا اضطراب در اثر نا آگاهی و بودن در تاریکی  بوجود می آید و با افزایش کسب آگاهی صحیح و افزایش نور در اطراف خود به مقدار قابل توجهی می توانند از اضطراب کم کنند.

پس با شناخت و اطلاعات صحیحی که کسب میکنیم می توانیم در روشنایی باشیم و شاد زندگی کنیم. هر چه انسان های شادتری باشیم به همان میزان از افسردگی دورتر خواهیم شد.

افسردگی به طور معمول عدم توانایی شاد بودن با خود است. هر چه توان شادتر بودن با خودتان را زیادتر کنید ،به همان میزان از افسردگی دورتر خواهید بود.

افراد زمانی شاد نیستند که :

مشکل جسمی دارند/از چیزی احساس رنجش می کنند/ ذهنشان در باور غلطی گیر کرده است.

از آن مغلوب می گردی که با خود بر نمی آیی

اگر با خود بر آیی با تو عالم بر نمی آید

(صائب) 

پس اگر توانایی در “مدیریت فردی دوره‌های زندگی”داشته باشیم شاهد افسردگی نخواهیم شد. افسردگی تنها مختص دوران بارداری و یا پس از زایمان نیست. افسردگی در دوران کودکی و نوجوانی و یائسگی و…. حتی افسردگی در دوران کنکور و …..

امیدوارم این مقاله آرامش برای شما کاربردی باشد.