زبان بدن کودکان

در این مقاله به زبان بدن کودکان خواهیم پرداخت. تعریف زبان بدن همان خواندن یک نوشته می باشد بهمراه حس  و احساس. برای توضیح بیشتر زبان بدن مقاله (( زبان بدن چیست )) را مطالعه نمائید.

حال می خواهیم بدانیم که یک کودک بطور ذاتی چه زمانی از زبان بدن خود و به چه نشانه ای استفاده می نماید.

وجه تمایز انسان با حیوانات استفاده کردن از احسا می باشد بهمراه ایده.

ما از کودکی با ارتباطی آشنا می شویم که بطور مادرزادی به ما منتقل می شود مانند لبخند زدن، تکان دادن اجزای بدن و حتی گریه کردن که فرزندان ما علاقه به بزرگ جلوه دادن این توانایی ها دارند. حال در ادامه به چند مورد از آنها می پردازیم.

دروغگویی در کودکان

تربیت فرزند

تربیت فرزند

از بزرگترین و واضح ترین زبان بدن کودکان می توان به حرکت دست ها اشاره نمود. یکی از علائم دروغگویی در کودکان قراردادن دست ها جلوی دهانشان می باشد که این حرکت بطور مادرزادی می باشد و نمی توان به راحتی آن را فراموش کرد.

حال زمانی که کودک بزرگ تر می شود و به دوران نوجوانی می رسد این حرکت غیر ارادی از این بزرگی کاسته می شود و به مانند شکل زیر که نوک انگشت در اطراف دهان می باشد تغییر می نماید.

 

تربیت فرزند

تربیت فرزند

صداقت در کودکان

زمانی که کودک کف دست ها را باز می نماید نشان از صداقت و حقیقت و وفاداری و یا تسلیم او می باشد. هر کدام از این حالت با توجه به رفتار کودک و دیگر برخوردهای هر کودک قابل تشخیص می باشد که ما در اینجا به اختصار به این موارد می پردازیم که همانند شکل زیر:

تربیت فرزند

تربیت فرزند

در این مقاله به زبان بدن کودکان پرداخیتم و حالات بسیار ساده ای که از بدو تولد همراه کودک می باشد را شناختیم و با آن آشنا شدیم.