نظر جابز در مورد فرزندانش

در اینجا به ترجمه یک مقاله بسیار جالب می پردازیم که استیو جابز عنوان می نماید که فرزندانش از تکنولوژی استفاده نمی کنند.

هنگاميکه استيو جابز اپل را تاسيس کرد ,مقالات زيادى در خصوص آن نوشته ميشد. من هم مقاله اى در خصوص کاستى هاى iPad در سال ۲۰۱۰ نوشته بودم. هيچ چيز به اندازه پاسخ استيو جابز به سوال من برايم عجيب نبود. من سوال کردم بچه هاتون بايد iPad رو دوست داشته باشند, اينطور نيست؟ و او در جواب گفت آن ها اصلا از iPad استفاده نکرده اند. ما محدوديت هاىى را در مورد فناوري هاىى که بچه ها مجاز به استفاده هستند قرار داده ايم.
من فکر ميکردم خانواده جابز در بهشتى زندگى ميکنند که ديوارهايش صفحات لمسى هستند, ميز غذاخورى از iPad هاى کوچک و بزرگ درست شده و به جاى شکلات با iPad از مهمانان پذيرايى ميشود.
از آن پس سرمايه گذاران و مديران تکنولوژى زيادى را ديدم که مدت زمان استفاده فرزندانشان از کامپيوتر را محدود ميکنند يا استفاده از آن را در زمان مدرسه کلا ممنوع ميکنند. اين در حالى است که بيشتر والدین متفاوت از اين عمل ميکنند و اجازه ميدهند فرزندانشان هرقدر بخواهند از تبلت و گوشى هاى هوشمند و کامپيوتر شبانه روز استفاده کنند.

برای استفاده کودکان از تکنولوژی عجول نباشیم و با برنامه و مدیریت اجازه دسترسی کودکان به گوش و و سایل مجازی را بدهیم همانطور که جابز به فرزندانش اجازه نداد.