آمادگی روانی در دوران قبل از بارداری

در این مقاله به آمادگی روانی قبل از دوران بارداری خواهیم پرداخت تا با اطلاعات و دانش کافی بسوی باردار شدن حرکت نماییم.

بهترین کار قبل از هر اقدامی، آمادگی روانی است. منظور از آمادگی روانی  این است که قبل ازاینکه تصمیم به بچه دار شدن داشته باشیم

به آمادگی روحی و روانی می پردازیم اما آمادگی روحی چیست؟  آمادگی روحی  قبل از بارداری بدین صورت می باشد که باید اول از نظر ذهنی ، آمادگی مادر شدن و قبول مسئولیتش هر چند شاید ساده به نظر نیاید ولی شیرینش را داشته باشیم و با شرایطی که در آینده رو به رو خواهیم شد بهتر مواجه خواهیم شد. اگر از قبل ، مراحل رشد کودک را در ذهنمان مرور کرده باشیم خیلی راحت تر آن دوران را سپری خواهیم کرد. دز آمادگی روانی گام بعدی که بسیار مهم است ،صحبت با شریک زندگیمان است. باید نظر و هدف او را در این امر مهم بدانیم و نظراتمان را همسو کنیم و در امر تربیت یکدل باشیم.

همفکری با شریک زندگیمان برای آمادگی روانی

در زندگی بسیار پیش می آید که نظر مشترک نیست ولی با صحبت کردن و آگاهی دادن می توانیم به نقطه ی مشترک و یا تفاهم برسیم. قرار نیست در تمام موارد ما به تفاهم برسیم ولی با گفتگو راه حل های متفاوتی پیدا خواهیم کرد که لذت بیشتری ببریم.
لازمه ی داشتن شرایط روحی خوب، داشتن روحیه بالا و با عزت نفس است . عزت نفس مرحله ای بالاتر از اعتماد به نفس است که از سنین خردسالی شکل می گیرد و در آینده شخص هم تاثیر می گذارد.

در این مقاله به آمادگی روانی و پس از آن آمادگی روحی برای باردار شدن را بررسی نمودیم. در مقاله های بعدی به دیگر جنبه ها قبل از بارداری خواهیم پرداخت.