روش شیر دادن به بچه – قسمت اول

در این مقاله به شیر دادن به بچه خواهیم پرداخت ابتدا مزایا….

مزایای شیر مادر: سیستم ایمنی نوزاد را تقویت می کند – مواد مورد نیاز کودک را تامین می کند – یک باند عاطفی بین مادر و نوزاد برقرار می کند – رحم مادر جمع می شود، کاهش وزن را برای مادر سریعتر انجام می دهد – همیشه در دسترس و مقرون به صرفه تراست – تا آخر ۶ ماهگی فقط شیر مادر و تا ۲ سالگی هم شیر مادر و هم غذای کمکی

روش شیر دادن به بچه:

سر نوزاد روی آرنج و با کف دست باسن نوزاد را میگیریم،سر و بدن نوزاد باید در یک راستا باشد و کاملا مقابل سینه، دو سوم هاله قهوه ای رنگ سینه باید در دهان نوزاد باشد، هیچ صدایی از حنجره نوزاد نباید شنیده شود صدای ملچ مولوچ که گاهی شنیده میشود در اثر ورود هوا به مجاری نوزاد است و باید موقعیت نوزاد را تغییر داد و هاله را مجددا در دهان او گذاشت. با چهار انگشت زیر سینه و با انگشت شصت بالای سینه را میگیریم و هاله را در دهان نوزاد میگذاریم و نمیگذاریم وزن سینه روی صورت نوزاد بیفتد، در حال کاملا آرامش و با تکیه دادن و صاف قرار میگیریم، خودمان را روی بچه خم نمیکنیم بلکه نوزاد را بالا می آوریم و خودمان صاف مینشینیم.

روزهای اول چون شیر آغوز است اشکالی ندارد که هر پنج دقیقه یکبار نوزاد را بین سینه ها جابجا کنیم ولی بعد از یک یا دوهفته در یک وعده شیر خوردن، نوزاد باید یک سینه را کاملا خالی کند که بین نیم ساعت تا چهل و پنج دقیقه طول میکشد و باید به نوزاد فرصت دهیم تا یک سینه را تمام کند. اگر سیر شد که هیچ و در نوبت بعدی سینه دیگر را به او میدهیم و اگر سیر نشد در همان نوبت سینه بعد را به او میدهیم تا سیر شود. تعادل بین دو سینه باید حتما رعایت شود.

بعد از شیر خوردن نوزاد او را به صورت عمودی قرار میدهیم و سر نوزاد را به گونه ایی قرار میدهیم که روی شانه نباشد،به سمت خودمان میچرخانیم و حدود ده تا پانزده دقیقه آرام به پشت او میزنیم تا باد معده او خارج شود و دل درد نگیرد.

نوزا بین دو تا سه ساعت جا دارد در فاصله شیر خوردن بخوابد و اگر در این فاصله بیدار نشد بیدارش میکنیم تا شیر بخورد، برای بیدار کردن نوزاد کف پای او را که حساس است می خارانیم یا بازی میکنیم تا بیدار شود . تا پایان شش ماهگی هر دو تا سه ساعت بچه باید شیر بخورد،شیر دادن را ساعتی نکنیم، روزهای اول اگر بچه بی قرار بود و نآرام ما باید آرامش خود را حفظ کنیم و این طبیعی است و باید به او شیر دهیم.

از هفته دوم اصل شیر راه می افتد و در طی بیست و چهارساعت نوزاد باید شش بار ادرار کند تا متوجه شویم شیر خوردن او کافی است.

امیدوارم روش شیر دادن به بچه را بصورت علمی فراگرفته باشید در مقاله های بعدی مفصل تر به این موضوع خواهیم پرداخت.