در این مقاله ایتدا به برکات فرزند اشاره خواهیم کرد:

برکات فرزند :

  • شب زنده داری: سطح هوشیاری را بالا می برد.
  • بازی و شیطنت: چابکی والدین را بیشتر میکند و صبر شیرین را یاد میدهد.
  • نظافت و بیماری: تحمل شرایط سخت را بیشتر می کند.
  • تعلیم و تربیت: ما را با نقاط ضعف و قوت فردی روبرو می کند.
  • سرعت تغییر دوره های سنی : سرعت و انعطاف پذیری والدین بیشتر می کند

اصلاح تفکرات غلط دیگران:

هنوز راه نیافتاده ،تا وقتی در بغلت هست راحتی، صبر کن راه بیفتد….!

دوران بلوغ !بدترین دوران است، صبر کن….!

وای از ازدواج کردنش…..!

راهکار:

این ما هستیم که اجازه می دهیم بقیه در مورد ما و فرزندمان صحبت کنن. اگر مهارت مدیریت هر دوره را یاد بگیرید فرزند موهبتی است مثل موهبت های دیگر و این ما هستیم که باید شان و شایستگی داشتن آن را با داشتن رفتاری انسانی و قدر شناسانه نشان بدهیم و با ناتوانی خود این “برکت ” را به” نکبت” تبدیل نکنیم.

هر مطلبی که در باور ما بنشیند به راحتی و به سرعت به عمل تبدیل می شود . پس بهتر است باور های خود را اصلاح کنیم چرا که میزان آگاهی های ما را عملکردهای ما مشخص می کند.

بطور کلی افرادی که بتوانند شان و شایستگی موهبت های دیگر نظیر بینایی ،شنوایی،چشایی،گویایی و ……را پاس بدارند میتوانند از این موهبت نیز شادمان گردند.

هر چه بزرگ تر میشود،بیش تر میتوانید از با او بودن لذت ببرید چرا که بچه موهبتی است برای ایجاد شادی و لذت بیشتر در زندگی ……

…….اصلا هر چه بزرگ تر می شود د ردسرش بیشتر می شود!!!

کنکور و دانشگاه…….!

هنوز مدرسه نمیره و اسیر نشدی ،صبر کن برود مدرسه……!

تا وقتی بچه در شکمت هست راحتی،بزار به دنیا بیاد…..!

امیدوارم برای تربیت فرزند از این مقاله استفاده لازم را ببرید.