توانمندهای فرزندان خود را چگونه شکوفا کنیم

در قرن های گذشته کودک هر چند کم سن هم بود باید به خانواده و اجتماع به بهترین نحوی که می توانست کمک می کرد و این مسئله نه بخاطر آموزش بلکه بیشتر از روی ضرورت بود و این ضرورت برای حفظ بقای خانواده باعث می شد بطور طبیعی کودک از توانمندی هایش استفاده کند. بنابراین توانمندیهای کودک در نسل های قبل مشخص شده و بروز یافته بود. ولی هم زمان با غنی تر شدن جوامع نیاز به کار کودکان در اکثر جوامع از بین رفت.

حمایت، راهنمایی و مدیریت نامناسب ما در زندگی کودکان باعث می شود فرصت های تجربه کردن و یافتن چیزهایی که باعث هیجان و انگیزه می شود در آنها کم شود و حمایت بیش از حد می تواند توانمندیهای کودک را سرکوب سازد. کودکی مدرن، بجای سودمند بودن برای کودک موانع ایجاد کرده و باعث مشکلاتی در رفتار کودکان و تنش هایی در رابطه آنها با بزرگسالان شده است. زندگی کودکان امروز نسبت به نسل قبل پر تنش تر و دشوارتر شده و منابع زیادی از کودک انتظار دارند ( خانه، مدرسه و …). این انتظارات همیشه هم راستا با یکدیگر نیستند و انتظارات متعارض می تواند منجر به سردرگمی گردد و عاملی برای ایجاد استرس و ناراحتی باشد.

بسیاری از مشکلات رفتاری که در مدرسه مشاهده می کنیم ریشه در نیاز کودک به فرار از اموری دارد که کودک در انجام آن احساس ناتوانی کرده و توان اعتراض نیز ندارد.

توانیمندی های فردی عبارتند از علایق و توانایی هایی که برای کودک جذابیت فراوانی دارند و این توانمندی انگیزه بخش است زیرا با موفقیت و رضایت همراه است و باعث تولید انرژی مثبت و میل به استمرار مهارت و دانش مربوطه می شود. توانیمندی فردی لزوماً یک استعداد نیست. استعداد بیانگر عملکردی استثنایی است که تنها در درصد کمی از مردم وجود دارد. در پیشرفت و شکوفای توانمندی های کودک کیفیت رابطه کودک با بزرگسال از اهمیت زیادی برخوردار است.

روش های کمک به کودک برای ایجاد توانمندهای خود:

  1. حداقل یک ساعت در روز کودک را آزاد گذاشته تا با بازی آزادانه، زمانی برای کاوش و رشد توانمندی هایش بطور مستقل داشته باشد.
  2. توجه کنید کودک چه کارهایی را با رغبت و اشتیاق انجام می دهد، سپس آن اشتیاق و تلاش را تحسین کنید نه نتیجه را
  3. احساسات خود را با کودکان در میان بگذارید تا کودک بتواند دیدگاه فرد دیگر را هم تجربه کند و علایقش را با علایق دیگران مقایسه کند.
  4. در مورد کارهایی که وقتی در سن آنها بوده اید و از آن لذت می بردید صحبت کنید و بگوید چرا برایتان مهم بوده اند.
  5. اسباب بازی ها و لوازمی که در ایجاد توانمندی خاصی به کودک کمک می کند در دسترس او قرار دهید.
  6. داستان بگویید و با استفاده از بازی ها همراه با کودک ایفای نقش کنید تا توانمندی او شناخته شود و بصورت تخیلی بکار گرفته شود.
  7. بازخورد مثبت به کودک بدهید تا او مطمئن شود تلاش هایش مورد توجه است و بداند شما برایش ارزش قائل هستید.
  8. کسانی که توانمندی سودمندی دارند را به عنوان الگو به کودک معرفی کنید.
  9. فرصت های ایجاد کنید تا کودک از توانمندی هایش استفاده کند اما او را مجبور به انجام دادن کاری نکنید.